.

Một huyện ở Thừa Thiên Huế đấu giá 126 lô đất, khởi điểm hơn 700 triệu đồng

126 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào đầu tháng 3. Giá khởi điểm cao nhất hơn 2,2 tỷ đồng/lô.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post