.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có cơ hội mua nhà trong nước

Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đã chính thức được thông qua tại kỳ hợp thứ 6, Quốc hội khóa XV và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2025.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post