.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam: Thị trường vẫn tồn tại 3 nhóm khó khăn

Mặc dù thị trường đã có những tín hiệu tích cực nhưng khó khăn của thị trường bất động sản như cơ chế chính sách, pháp lý dự án, nguồn cung dự án nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ… vẫn đang hiện hữu và phải có thời gian mới có thể khắc phục được.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post