.

Cơ hội để thị trường bất động sản đảo chiều trong năm 2024

Năm 2023 là một năm toàn bộ thị trường bất động sản khó khăn. Bằng nhiều biện pháp quyết liệt của Chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương đã mang lại những kết quả nhất định, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, thị trường đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Theo các chuyên gia, trong năm 2024, thị trường bất động sản sẽ diễn biến theo kịch bản tốt hơn, nhờ những động lực về pháp lý, lãi suất...

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post