.

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm bỏ hoang 12 tháng có bị thu hồi không

Việc không sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm trong thời gian dài được xem như là bỏ hoang đất. Đây là hành vi vi phạm về đất đai và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post