.

Vinhomes bổ sung mô hình kinh doanh mới

Ngày 9/1/2024 Công ty Cổ phần Vinhomes công bố xây dựng bổ sung hệ thống phân phối tự doanh song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc đồng thời tiến hành chiến dịch tuyển dụng nhân viên kinh doanh quy mô lớn.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post