.

Dây Tóc Syloxi - Công Nghệ Chống Từ Tính Được Rolex Sử Dụng

Dây tóc Syloxi là một thành tựu của Rolex, có khả năng chống từ tính cao và chính xác. Chiếc Rolex Datejust Pearlmaster 34 sử dụng dây tóc Syloxi để đảm bảo sự chính xác và độ tin cậy của đồng hồ. Đây là một tiến bộ quan trọng trong công nghệ chế tạo đồng hồ và đáng tự hào của Rolex. Syloxi Hairspring – Dây Tóc Chống Từ Tính Do Rolex Phát Triển Giải thích về Dây tóc Syloxi bên trong Datejust Pearlmaster 34, chiếc Rolex đầu tiên [...] 26 Th12

Post a Comment

Previous Post Next Post