.

Vị trí tương đồng, chuyển lên đất ở tại Quảng Trị áp giá gần gấp đôi so với Huế

Một vị trí đất tương đồng ở trên Quốc lộ 1A, nhưng khi chuyển lên đất ở thì tỉnh Quảng Trị áp giá 2 triệu đồng/m2, còn tỉnh Thừa Thiên – Huế áp giá chỉ 1,1 triệu đồng/m2. Vì vậy, người dân ở tỉnh Quảng Trị đề nghị địa phương xem xét lại.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post