.

Thị trường bất động sản sẽ ra sao khi Luật Đất đai sửa đổi chưa thông qua?

Việc lùi thông qua Luật Đất đai sửa  được giới chuyên gia nhận định là phù hợp với bối cảnh hiện tại. Bởi đây là bộ luật quan trọng, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và thống nhất trong nhiều quy định.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post