.

Quy hoạch 558 Khu công nghiệp và 1.500 Cụm công nghiệp

Bất động sản (BĐS) công nghiệp là BĐS được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc sản xuất công nghiệp, bao gồm: Nhà xưởng, kho bãi, nhà máy, trung tâm phân phối, cơ sở hạ tầng công nghiệp, diện tích đất phát triển công nghiệp tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN), Khu chế xuất, Khu công nghệ cao...

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post