.

Chuyên gia hiến kế: Thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Một trong những nút thắt lớn nhất trên thị trường bất động sản hiện nay là tín dụng cho doanh nghiệp bất động sản. Do đó, chuyên gia của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đã “hiến kế” để có thể gỡ khó nguồn vốn cho bất động sản.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post