.

Sổ đỏ không chính chủ có cầm cố được không?

Sổ đỏ không được xem là tài sản mà chỉ được xem là chứng thư pháp lý và không thể được cầm cố.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post