.

Rộ trào lưu “bỏ phố về biển”

Thay vì lựa chọn “bỏ phố về rừng”, nhiều gia đình trẻ lại chọn “bỏ phố về biển” vừa là căn nhà thứ 2 phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng vừa cho thuê tạo dòng tiền. Trào lưu này “rộ” lên trong giai đoạn giãn cách do dịch bệnh và hiện vẫn được nhiều người ưa chuộng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post