.

Sổ đỏ cấp sai vị trí đất có bị thu hồi hay không?

Việc thu hồi sổ đỏ được thực hiện đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post