.

51 hộ dân khu tập thể Hà Nội chưa được cấp sổ đỏ

Cử tri phường Nhân Chính cũng yêu cầu làm rõ lý do hơn 50 hộ dân ở khu tập thể xây lắp trên địa bàn đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post