.

Số lượng bất động sản rao bán giảm 50%

Nút thắt đầu tiên mà các chủ đầu tư đang phải đối mặt để xây thêm sản phẩm mới là quy trình phê duyệt và quy hoạch. Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng đang rất cần được hỗ trợ tài chính cho các hoạt động thu mua quỹ đất và xây dựng các dự án.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post