.

Cập nhật: Các thông tin và dữ liệu về dự án bất động sản cần được cập nhật tính từ ngày 15/8/2022.

Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến dự án bất động sản sẽ được cập nhật đến ngày 15/8/2022. Điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin về dự án, giúp nhà đầu tư và người mua nhà có cái nhìn toàn diện về tình hình thực tế và tiềm năng của dự án.

Các thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và tình hình giao dịch bất động sản của tất cả các dự án trên toàn quốc phải được cập nhật trên cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản quốc gia.

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản, bao gồm các nội dung sau đây:

Thứ nhất, thông tin chung về dự án bất động sản: Chủ đầu tư; vị trí; pháp lý dự án; quy mô diện tích dự án; tổng mức đầu tư; quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công của dự án; thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà (nếu là dự án có nhà ở).

Thứ hai, thông tin về loại dự án bất động sản bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng bất động sản khác.

Thứ ba, thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích các loại bất động sản bao gồm: Nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà liền kề); căn hộ chung cư để ở; đất để xây dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền); mặt bằng thương mại - dịch vụ, văn phòng cho thuê; biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, khách sạn; nhà xưởng, đất sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thứ tư, thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án: Số lượng, diện tích bất động sản được giao dịch trong kỳ của dự án; giá bán, cho thuê bình quân của bất động sản được giao dịch trong kỳ của dự án; tồn kho bất động sản của dự án.

Đồng thời, Nghị định 44/2022/NĐ-CP bổ sung quy định mới về nguyên tắc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Theo đó, việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

- Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đảm bảo tính khoa học, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

- Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải bảo đảm phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia.

- Các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch và dễ tiếp cận.

- Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Post a Comment

Previous Post Next Post