.

Cung đường mùa thu nước Mỹ

Vùng New England từ lâu đã nổi tiếng khắp nước Mỹ và cả thế giới nhờ cảnh sắc mùa thu ấn tượng, trải dài qua các bang gồm Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island và Connecticut, giáp biên giới với Canada.

Nguồn: vnexpress

Post a Comment

Previous Post Next Post