. Novaland thông báo chậm thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu huy động để đầu tư dự án Aqua City | Nội Thất Văn Phòng HCM - Giải Pháp Tối Ưu Cho Không Gian Làm Việc Chuyên Nghiệp Novaland thông báo chậm thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu huy động để đầu tư dự án Aqua City - Nội Thất Văn Phòng HCM - Giải Pháp Tối Ưu Cho Không Gian Làm Việc Chuyên Nghiệp Back To Top