. Mỗi năm mất 68 tỷ đồng vì chậm bàn giao mặt bằng tuyến Metro số 2 | Nội Thất Văn Phòng HCM - Giải Pháp Tối Ưu Cho Không Gian Làm Việc Chuyên Nghiệp Mỗi năm mất 68 tỷ đồng vì chậm bàn giao mặt bằng tuyến Metro số 2 - Nội Thất Văn Phòng HCM - Giải Pháp Tối Ưu Cho Không Gian Làm Việc Chuyên Nghiệp Back To Top