.

Trước khi Chủ tịch UBND tỉnh bị bắt, Lâm Đồng thực hiện kết luận thanh tra dự án Đại Ninh ra sao?

Các sở ngành và địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng để tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị liên quan đến sai phạm tại dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh còn chậm so với tiến độ đề ra. Một số kiến nghị đã thực hiện dứt điểm nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn yêu cầu tiếp tục rà soát, nhiều kiến nghị đang triển khai thực hiện, chưa hoàn thành.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post