.

Môi giới bất động sản chạy đua kiếm giao dịch để có tiền ăn Tết

Những năm trước thị trường bất động sản diễn biến sôi động, môi giới nhận được tiền hoa hồng, tiền thưởng cao. Tuy nhiên, năm nay thị trường khó khăn, gần đến Tết môi giới bất động sản vẫn chạy đua mong vớt vát được thêm giao dịch.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post