.

Trúng đấu giá cát gấp 200 lần giá khởi điểm: Nhà nước hay doanh nghiệp được lợi?

TP - Thành phố Hà Nội đấu giá 3 mỏ cát (Liên Mạc, Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu) thu được gần 1.700 tỉ đồng. Mức giá này đã gây “choáng” cho người dân và cả các doanh nghiệp đang kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post