.

Tình hình thị trường bất động sản sau 1 năm 'bốc thuốc'

Mặc dù thị trường bất động sản về cuối năm có sự ghi nhận cải thiện về nguồn cung và giao dịch. Tuy nhiên, tâm lý chung của nhà đầu tư và người mua nhà còn thận trọng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post