.

Sau kết luận của UBKT Trung ương, Quảng Nam làm lại phương án giá đất 4 dự án

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo rà soát, xây dựng lại phương án giá đất đối với 4 dự án sau khi UBKT Trung ương công bố kết quả kiểm tra.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post