.

Quận Long Biên có thêm nhiều vườn hoa, công viên mới

Năm 2023, quận Long Biên (Hà Nội) tập trung đầu tư xây dựng mới 3 vườn hoa; xây dựng và nâng cấp 2 công viên - hồ nước trung tâm; cải tạo và sửa chữa 15 vườn hoa, cây xanh...

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post