.

Phấn đấu bình quân đầu người của huyện Nậm Nhùn đạt 39 triệu đồng/người/năm

Nhằm từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân, từ nay đến năm 2025, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post