.

Nhiều dự án 'khủng' sắp triển khai ở Bình Thuận

Bình Thuận sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 doanh nghiệp và trao bản ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 8 doanh nghiệp để thực hiện hàng loạt dự án với tổng diện tích gần 11.000 ha đất, vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post