.

Nhà ở xã hội tại TPHCM cần thêm trợ lực

Chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà lưu trú cho công nhân ở TPHCM giai đoạn 2021-2025 là 2,5 triệu m2 sàn xây dựng (tương đương khoảng 35.000 căn hộ). Tuy nhiên, đến nay thành phố mới chỉ có hai dự án được hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 61.554m2 sàn (623 căn hộ) và 7 dự án đang triển khai với quy mô 440.690m2 sàn (4.996 căn hộ).

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post