.

Mua bán chủ yếu nhỏ lẻ, Đà Lạt không có sàn giao dịch bất động sản

Giao dịch bất động sản tại Đà Lạt chủ yếu là giao dịch nhỏ lẻ, mua bán giữa các hộ dân. Tại thành phố này không có sàn giao dịch và tổ chức môi giới bất động sản.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post