.

Một phân khúc bất động sản có thể rơi vào cảnh “hết thời”

Nếu loại hình văn phòng hạng A vẫn được ưa chuộng, giá tăng ổn định thì các văn phòng hạng B đang bị giảm giá thuê. The Savills, các toà nhà với chất lượng xây dựng thấp hơn cần nâng cấp để tránh rơi vào tình trạng hết thời.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post