.

Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 26/12, UBND tỉnh Hậu Giang có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cái Côn (thành phố Ngã Bảy), sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 2.024 tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post