.

Giải mã sức hút dòng vốn FDI liên tục đổ về Hà Nam

Với những lợi thế sẵn có về quỹ đất sạch, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, năm 2023, tỉnh Hà Nam đã trở thành vùng đất mới giàu tiềm năng công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post