.

Công ty đại gia Nguyễn Cao Trí đã đầu tư gì tại dự án Khu đô thị Đại Ninh?

Sau 13 năm được chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Đại Ninh, đến nay, công ty của đại gia Nguyễn Cao Trí mới chỉ xây dựng một số công trình kiến trúc, san gạt đường giao thông và rải đá dăm một số tuyến đường.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post