.

Cá nhân bán nhà đang ở có bị xóa đăng ký thường trú không?

Nếu sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu nhà ở mà vẫn chưa đăng ký thường trú tại nơi ở mới thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post