.

Bộ Tài nguyên yêu cầu rà soát và cấp sổ cho Condotel

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho các loại hình Condotel, Officetel... theo đúng quy định.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post