.

Đất nền lô to muốn có đột biến, nhà đầu tư phải giảm giá cực sâu

Bị cuốn vào cơn "sốt đất" của gần 3 năm trước, một số nhà đầu tư đất nền lô to ven đô đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Một số chuyên gia cho rằng, để phân khúc này tạo ra đột biến nhà đầu tư phải giảm sâu hơn nữa.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post