.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Trường hợp người dân không còn nhu cầu sử dụng đất trồng cây lâu năm nữa mà muốn chuyển sang đất thổ cư, đất ở thì cần thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post