.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư và các trường hợp phải phá dỡ

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post