.

Thị trường bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn nhất?

Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng bất động sản âm hơn 8% so với đầu năm. Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua và đang trên đà hồi phục.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post