.

Thanh Hóa: 189 dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai 2013

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 189 dự án không sử dụng đất liên tục hoặc chậm triển khai dự án, vi phạm pháp Luật về Đất đai 2013

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post