.

Sắp ban hành gần 900 định mức, đơn giá xây dựng để gỡ khó loạt dự án trọng điểm

Ngay trong quý I, Bộ Xây dựng sẽ ban hành bổ sung 318 mã định mức, Bộ GTVT sẽ ban hành mới và điều chỉnh bổ sung 547 định mức dự toán công trình. Hai Bộ cũng sẽ thành lập tổ công tác thúc đẩy tiến độ công trình giao thông trọng điểm.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post