.

Ráo riết xử lý xây dựng không phép

Khi phát hiện hàng trăm căn nhà xây dựng không phép từ nhiều năm trước, các đơn vị liên quan ở Ðồng Nai đã vào cuộc xử lý với nhiều giải pháp cứng rắn.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post