.

Quy định diện tích tách thửa đất nông nghiệp mới nhất 2023

Khi tách thửa đất nông nghiệp, ngoài các điều kiện tách thửa đất nói chung, người sử dụng đất cần đặc biệt lưu ý tới diện tích tối thiểu để tách thửa.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post