.

Quảng Bình đấu giá 260 thửa đất, khởi điểm chỉ 55 triệu đồng

Sang tháng 12, 260 thửa đất thuộc các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất hơn 1,6 tỷ đồng/thửa.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post