.

Phấn đấu năm 2024 hoàn thành ít nhất 130.000 căn nhà ở xã hội

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng đề ra trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post