.

Nợ của Novaland giảm gần 6.000 tỷ đồng, mỗi ngày chi trả hơn 12 tỷ đồng tiền lãi

Tại thời điểm 30/9, tổng nợ vay của Novaland là 58.944 tỷ đồng, giảm 5.925 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post