.

Những trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm theo Luật Đất đai mới

Điều 81, Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực từ 1/1/12025 quy định chi tiết các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post