.

Lưu ý về đất nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phần đất nông nghiệp có thời gian sử dụng lâu dài mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể xin cấp giấy chứng nhận, nếu có một trong các giấy tờ theo quy định của pháp luật.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post