.

Luật hóa 'chung cư mini' nên theo hướng nào?

Dự thảo Luật Nhà ở đã siết chặt quản lý chung cư mini theo hướng đa số các trường hợp phải thực hiện theo quy trình của dự án phát triển nhà ở, chủ đầu tư phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post